Of dat nu in je werk is of in je privéleven, het blijft een enorme uitdaging dit vorm te geven. Want hoe beëindig je nu ‘schoon’ de (werk) relatie zodat beiden weer verder kunnen op hun eigen pad?

Schoon beëindigen betekent dat er aandacht is voor de motieven, overwegingen en de pijn van beide partijen. Dat dit gehoord worden en erkend worden. Waarbij de pijn van de ander erkennen wat anders is dan je daar verantwoordelijk voor voelen of de schuld opnemen. Of wat soms ook gebeurt, de schuld krijgen van de pijn of breuk. Wanneer een relatie schoon beëindigd wordt, is er een balans van schuld en onschuld. Er is bewustzijn op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de relatie maar ook voor het ontvlechten van de relatie.

Tevens is het belangrijk om herinneringen aan de verbroken (werk) relatie te behouden en respecteren. En dat is de volgende grote uitdaging, want herinneringen lopen meestal niet synchroon. Zelfs koppels die niet in scheiding zitten, ervaren andere herinneringen over eenzelfde ervaring. Let er dus op dat een herinnering iets anders is dan een vermelding of herhaling van hoe pijn het deed en hoe eenzaam je was bv in de opvoeding van de kinderen toen zij klein waren. Dat is jouw pijn in de ervaring en GEEN gezamenlijke herinnering. Eerder een oorlogsverklaring en een poging tot vergelding… Een heel menselijk patroon, maar niet zo constructief wanneer we bezig zijn om het afscheid in liefde vorm te geven.

Daarnaast is het belangrijk dat afspraken die gemaakt worden bij het verbreken van de relatie rechtvaardig zijn, nageleefd worden en in balans zijn met de verbroken relatie. Hiermee doen jullie beide recht aan wat er ooit was. Op een bepaalde manier wordt van betrokkenen dan verwacht om dichter bij elkaar komen voor afstemming in afspraken die voor de toekomst bepalend zijn. Ongelofelijk lastig want dit vraagt kwetsbaarheid en intimiteit in een pijnlijke periode die kwetsend is. De uitdaging blijft voor beide: Laat je eis los en jezelf zien.
Tot slot kunnen betrokkenen een afscheidsritueel organiseren. Wanneer iemand overlijdt hebben we hier een beeld van en ook bij beëindigen van een werk relatie hebben we rituelen. We eren de overledenen, ex-collega, halen herinneringen op en zijn dankbaar voor wat hij of zij ons gegeven heeft.

Bij het beëindigen van een liefdesrelatie valt hier nog veel terrein te winnen. Een afscheidsritueel in liefde geeft bewustzijn over wat de relatie voor je betekent heeft, waar je dankbaar voor bent, maar ook wat je (bewust) achterlaat in liefde bij de ander. Eigenlijk is het schoon beëindigen van de relatie, het ontwikkelen van een helder bewustzijn op die relatie en op jullie beider verantwoordelijkheid daarvoor.

En soms, heel soms ontstaat een voorzichtig helder bewustzijn waarbij partners dichter naar elkaar toe komen. Een nieuwe fase in de oude relatie met nieuwe inzichten en afspraken…….

Gelukkig zijn er steeds meer cliënten bewust van dit proces waarbij ik een tijdje met hen mee loop. En dan neem ik afscheid……