Een aantal keer per jaar start ik een supervisie traject met open inschrijving. Maximaal 6 deelnemers werken gedurende 5 bijeenkomsten aan hun eigen leiderschapsstijl. Persoonlijke ontwikkeling is de bron van het professioneel kader. Er is zelfs al een groep die besloten heeft na hun traject op regelmatige basis te willen doorgaan.

Supervisie is een krachtige manier om met en van anderen te leren. Je groeit in professionaliteit en authenticiteit door samen met anderen vanuit verschillende invalshoeken te kijken, luisteren en te interveniëren. Je leert zowel van je eigen ingebrachte casus als van de verschillende interventies en casussen van je mede-supervisanten. Zo blijf je samen scherp.

Ik ben van mening dat groei ontstaat in de resonantie van het contact dat je hebt met de ander.”

Werkwijze

Intervisie is in essentie een proces dat deelnemers zelfstandig doen. Toch word ik vaak gevraagd om de eerste sessies van een nieuwe intervisiegroep te begeleiden in een organisatie. Op zich niet vreemd, want dan kan de groep zich eerst focussen op de inhoud en de daarvoor benodigde vaardigheden, terwijl, ik als externe coach het proces bewaak en tips geef.

In een groep met vaste samenstelling werken we gedurende 5 dagdelen samen aan diverse vraagstukken. Vanuit de systemische benadering kijken we naar thema’s als contact maken, je eigen plek kennen, overdracht en tegenoverdracht, macht en onmacht en andere leiderschapsthema’s.

Naar aanleiding van meegebrachte casuïstiek werken we diverse thema’s uit gedurende 5 dagdelen in een groep met een vaste samenstelling. Ieder brengt zijn eigen vraagstuk in en ontvangt kort feedback van de mede-supervisanten. Tussendoor begeleid ik oefeningen om je lerend vermogen te vergroten en te versterken. Na iedere bijeenkomst voel je je voldoende gevoed om de benodigde vervolgstappen te kunnen nemen.

Resultaat

De groep (max. 6 deelnemers) bestaat uit medewerkers van diverse organisaties en vanuit de behoefte om op professioneel gebied verder te ontwikkelen. Te denken valt aan; leidinggeven, teamontwikkeling, ondernemersvaardigheden en klant-vraagstukken. De 5 bijeenkomsten zal ik altijd zelf begeleiden en behandel de door deelnemers ingebrachte thema’s. Vanuit mijn rol als coach maak ik gebruik van een scala aan vaardigheden en kennis, waaronder oplossingsgericht coachen, provocatief werken met teams, TA, systemisch werk (opstellingen) en meditatie technieken.

Mijn uitgangspunt is om in ontspannen sfeer te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

Aan het einde van het traject heb je intensief kennis gemaakt met een zelf effectieve methodiek om van, met en aan elkaar te leren. Daardoor heb je meer inzicht verkregen in je eigen stijl van leidinggeven, je gedachten, je impact, normen en waarden en van de wijze waarop deze jouw handelen bepalen. Dit leidt tot krachtiger handelen met meer impact vanuit jouw eigen kern.

Neem voor meer informatie contact met mij op.