Mediation is een veelgehoorde en inmiddels bekende term, maar wat houdt het precies in?

Mediation is een vorm van bemiddeling door een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale derde bij een (potentieel) conflict.

Het doel is dat het conflict wordt opgelost en/of de communicatie verbetert zodat jullie het conflict zelf kunnen oplossen. Tijdens een mediation wordt gekeken naar de belangen van beide (of meer) deelnemers:

Waar gaat het ze nu echt om? Wat beweegt hen? Wat is de vraag achter de vraag? 

Redenen voor mediation:

  • jullie bepalen zelf de uitkomst, zodat jullie het heft in eigen hand houden;
  • ook bij een potentieel conflict of een belangrijk verschil van inzicht is mediation een oplossing;
  • mediation biedt jullie in relatief korte tijd handvatten om een duurzame oplossing te vinden;
  • mediation is gericht op een voor beiden aanvaardbare uitkomst = win win;
  • in een mediation geldt geheimhouding zodat alles wat besproken wordt vertrouwelijk blijft, niet in de openbaarheid komt en hetgeen nieuw ter tafel komt ook niet in een eventuele gerechtelijke procedure ingebracht mag worden;
  • mediation bespaart geld en tijd ten opzichte van een gerechtelijke procedure.

Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek met jullie beide krijgen jullie antwoord op alle vragen. Wanneer jullie besluiten jullie probleem op te lossen door middel van mediation maken we concrete afspraken over de spelregels voor het mediation traject. Hieronder vallen de eerder genoemde uitgangspunten als; vrijwilligheid, geheimhouding en verdeling van de kosten. De afspraken leggen we vast in een mediationovereenkomst.

Daarna starten we met de gesprekken. In overleg met jullie maken we afspraken over de duur en de frequentie. Mijn uitgangspunt is om binnen enkele weken een voor alle partijen bevredigend resultaat te komen. Of daar in ieder geval meer zicht op te hebben. Zodra jullie een oplossing hebben gevonden leggen we deze vast in een vaststellingsovereenkomst.

Met de ondertekening ervan verklaren jullie dat jullie je houden aan dat wat jullie overeen zijn gekomen. Afhankelijk van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst wordt deze door een jurist gemaakt. Daarmee is ook de mediation afgerond.

Resultaten bij mediation:

  • Herstel van communicatie: Mediation zorgt ervoor dat het gesprek met elkaar weer op gang komt. Jullie mogen jullie eigen verhaal vertellen. Zo komen onuitgesproken frustraties en emoties naar voren die het oorspronkelijke conflict verhullen. Jullie luisteren weer naar elkaar. Van daaruit kan er gezocht worden naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.
  • Herstel van de samenwerking: Jullie komen in beweging: jullie nemen verantwoordelijkheid voor jullie eigen gedrag en de consequenties van jullie handelen. jullie winnen elkaars vertrouwen in kleine stapjes terug. De verstandhouding verbetert. Door het maken van gedegen afspraken is het mogelijk de samenwerking te hervatten.
  • Respectvolle beëindiging van de samenwerking: Het kan gebeuren dat jullie besluiten om de (werk) relatie te beëindigen. Omdat alles aan de orde is geweest, ook de emotionele aspecten van het conflict, hebben jullie geen behoefte meer om na afloop negatieve uitlatingen over elkaar te doen. Zo nemen jullie respectvol afscheid van elkaar.

Hebben jullie behoefte aan een afspraak of wil je meer informatie? Mijn telefoonnummer is 06 – 26 71 60 70. Mijn e-mailadres is veraart@werkend-ontwikkelen.nl.