Gaan we samen aan de slag? Dan ga je concrete resultaten ervaren. Bijvoorbeeld:

Leiderschapsontwikkeling
Wat je in het verleden hebt meegemaakt, laat je zien in jouw handelingen. Je staat weer aan het stuur van je loopbaan en je leven. Je hebt inzichten gekregen en concrete vaardigheden geleerd om in je dagelijkse praktijk op een effectieve manier de leiding te nemen en geven. Je kunt zowel leiden als volgen. En je weet waar je jezelf kunt ‘opladen” Dat doet je mensen en je organisatie ook goed.  Je hebt meer plezier in je werk!

Teamontwikkeling
De mensen in je team werken soepeler samen. Ze weten beter hoe ze van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken. Het resultaat is dat de mensen prettiger werken en dat je team beter werk levert. Jullie opdrachtgevers en klanten zijn tevredener!

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Je hebt flinke stappen gezet op je persoonlijke pad. Opgeruimd wat je niet langer dient. Geheeld wat geheeld kon worden. Dat maakt dat je vrijer en sterker in je leven en in je werk staat. Goed voor jou, zowel thuis als op je werk. Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan namelijk hand in hand.

Mediation

  • Herstel van communicatie: Mediation zorgt ervoor dat het gesprek met elkaar weer op gang komt. Beide partijen mogen hun eigen verhaal vertellen. Zo komen onuitgesproken frustraties en emoties naar voren die het oorspronkelijke conflict verhullen. Jullie luisteren weer naar elkaar. Van daaruit kan er gezocht worden naar een voor ieder aanvaardbare oplossing.
  • Herstel van de samenwerking: Jullie komen in beweging: jullie nemen verantwoordelijkheid voor jullie eigen gedrag en de consequenties van jullie handelen. Jullie winnen elkaars vertrouwen terug. De verstandhouding verbetert. Door het maken van gedegen afspraken is het mogelijk de samenwerking te hervatten.
  • Respectvolle beëindiging van de samenwerking: Het kan gebeuren dat jullie besluiten om de (werk)relatie te beëindigen. Omdat alles aan de orde is geweest, ook de emotionele aspecten van het conflict, hebben jullie geen behoefte meer om na afloop negatieve uitlatingen over elkaar te doen. Zo nemen jullie respectvol afscheid van elkaar.

Wil jij deze resultaten ook bereiken? Mijn telefoonnummer is 06 – 2671 6070. Mijn e-mailadres is veraart@werkend-ontwikkelen.nl.