Veraart Werkend Ontwikkelen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Veraart Werkend Ontwikkelen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
Veraart Werkend Ontwikkelen garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of  de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Veraart Werkend Ontwikkelen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Veraart Werkend Ontwikkelen of door u aan Veraart Werkend Ontwikkelen middels deze website of anderszins langs elektronische weg.
Veraart Werkend Ontwikkelen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Veraart Werkend Ontwikkelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Veraart Werkend Ontwikkelen behoudt zich het recht voor om reacties, evaluaties of inzichten naar aanleiding van haar dienstverlening,  anoniem te gebruiken voor media doeleinden.

© Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veraart Werkend Ontwikkelen is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of vacatures die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden.