Op het werk of persoonlijk?

Onderzoeken wat er mist in je werk of in je relatie? Op basis waarvan neem je eigenlijk de leiding en hoe ga je om met jouw kwetsbare kanten?  In welke functie, rol en werkomgeving kan je (nog) meer tot jouw recht komen? Of hoe geef je betekenisvol leiding aan jouw team? En hoe zorg je ervoor dat jouw ideeën gehoord worden? Wil je werken aan je zichtbaarheid? En hoe blijf je ‘staan’ als jouw partner en jij van mening verschillen? Of hoe toon je jouw kwetsbaarheid aan hem/haar? Waarom voelt de relatie tussen mijn broers en zussen niet warm? Het zijn zomaar wat voorbeelden van vragen die mijn cliënten samen met mij onderzoeken.

“Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.”

(liefdes)Relaties verbeteren

De kwaliteit van onze relaties is van doorslaggevend belang voor ons succes en gevoel van welzijn. Des te vervelender als de relatie(s) van mensen waarmee we samenwerken/samenleven en die ons dierbaar zijn wordt verstoord. De pijn die dat teweeg brengt is een kans om jezelf beter te leren kennen en ervoor te zorgen dat je een volgende keer beter met de situatie kunt omgaan.

Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf door jou bepaald. Het doel van coaching kan zijn het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. Je talenten (leren) kennen en benutten en specifieke competenties ontwikkelen. Het verbeteren van jullie relatie.

Als coach ‘lever’ ik mijn bijdrage door mijn kennis en kunde beschikbaar te stellen. Ik stel vragen, inhoudelijk of procesmatig en onderzoek samen met jou de mogelijkheden. Soms systemisch, soms oplossingsgericht of provocerend. Ik maak gebruik van lichaamsgerichte oefeningen die je spiegelen wat er van binnen bij je leeft.

De gesprekken die we samen hebben, hebben een concreet doel; iets willen en kunnen wat je voorheen niet kon; inzicht krijgen in je eigen dynamiek; of je de mogelijkheid aanreiken om nieuw gedrag te vertonen. Ik stimuleer jouw motivatie om te veranderen. Van (on)bewust onbekwaam naar bewust bekwaam en uiteindelijk naar onbewust bekwaam.

Een samenwerking waar we ons beide aan committeren. Een proces van leren en ontwikkelen. Ik werk volgens de ethische code van de NOBCO en van Phoenix Opleidingen.

Jij mag kiezen, of je bepaalt zelf hoeveel bijeenkomsten je wilt komen of we spreken af dat we mekaar zien gedurende een bepaalde periode. Voor mij is het belangrijk dat jij je gewenste doel bereikt.

Eventueel kunnen we het coachingstraject nog aanvullen met een familie- of organisatie opstelling. Dat bepaal jij!

Neem contact met mij op. Bel 06-26 71 60 70 of stuur me een e-mail: veraart@werkend-ontwikkelen.nl